Việc bổ sung vi tảo T pseudonana (Thalassiosira pseudonana) vào nước nuôi có thể cải thiện chất lượng nước, nâng cao tốc độ tăng trưởng và ngăn chặn sự phát triển của Vibrio đối với tôm thẻ chân trắng trong hệ thống nuôi thâm canh.

Việc bổ sung vi tảo vào nước nuôi có thể nâng cao sản lượng và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho tôm

Việc bổ sung vi tảo vào nước nuôi có thể nâng cao sản lượng và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho tôm

Một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí Aquaculture đã báo cáo về nhiều lợi ích của việc nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) bằng vi tảo. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc bổ sung vi tảo T pseudonana vào nước nuôi làm giảm đáng kể nồng độ amoniac, chất rắn lơ lửng, orthophosphate, nitrit và nitrat trong suốt quá trình nuôi. Ngoài ra, vi tảo cũng giúp điều chỉnh độ pH và tăng mức oxy hòa tan vào ban ngày.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc bổ sung vi tảo vào nước nuôi sẽ làm giảm số lượng Vibrios trong trầm tích và nước. Điều này cho thấy vi tảo có thể giúp tăng sức khỏe cho tôm bằng cách ngăn chặn sự phát triển của mầm bệnh. Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng tôm được nuôi bằng vi tảo có tốc độ tăng trọng và tăng trưởng trung bình cao hơn đáng kể, đồng thời đạt được hệ số chuyển đổi thức ăn thấp hơn so với nhóm đối chứng. Kết quả của nghiên cứu cho thấy việc bổ sung vi tảo T pseudonana vào các hệ thống nuôi thâm canh sẽ cải thiện chất lượng nước và ngăn chặn sự tích tụ của vi khuẩn Vibrio trong nước, từ đó giúp tôm có thể đạt được hiệu suất tăng trưởng tốt hơn.

Những lợi ích tiềm năng của hệ thống “nước xanh” trong nuôi trồng thủy sản

Nghề nuôi tôm hiện nay đang phát triển mạnh với tốc độ nhanh chóng, nhưng bên cạnh đó, nó cũng phải đối mặt với nhiều thách thức do ô nhiễm môi trường và dịch bệnh gây ra. Chuyên gia Pacheco-Vega và Lu đã khuyến cáo người nuôi sử dụng vi sinh và vi tảo trong nước nuôi để cải thiện chất lượng nước và giảm mật độ của mầm bệnh thay vì sử dụng hóa chất. Vi tảo giúp loại bỏ nitơ và phốt pho ra khỏi môi trường nước một cách tự nhiên. Ngoài ra, nó cũng có thể tạo ra các hợp chất ngoại bào như axit tropodithietic giúp ức chế sự phát triển của Vibrios và các mầm bệnh có hại khác.

Các nghiên cứu cho rằng người nuôi cá có thể sử dụng vi tảo để ngăn chặn sự phát triển của mầm bệnh

Các nghiên cứu cho rằng người nuôi cá có thể sử dụng vi tảo để ngăn chặn sự phát triển của mầm bệnh

Việc bổ sung vi tảo hoặc sử dụng công nghệ “nước xanh” trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản cũng mang lại nhiều lợi ích khác. Vi tảo có thể xử lí nước thải và tái sử dụng các chất dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản, đồng thời nó cũng giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường xung quanh. Trong vi tảo có chứa lipid, khoáng chất và các axit amin thiết yếu, do đó chúng có thể dùng làm nguồn thức ăn cho cá và động vật giáp xác. Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng việc thêm vi tảo vào nước nuôi giúp cải thiện khả năng sống sót, tăng trưởng và tăng trọng của tôm nhiều hơn so với đối chứng.

Nghiên cứu hiện tại và kết quả

Nghiên cứu hiện tại đã sử dụng tôm thẻ chân trắng (tôm post), sạch bệnh, và chia thành 3 nhóm thử nghiệm. Nhóm đối chứng được nuôi trong 3 bể bê tông (dài 6m x rộng 5m x sâu 1,6m) với mật độ thả 250 con/m3, và nuôi trong nước biển 84 ngày. Hai nhóm thí nghiệm còn lại được nuôi trong 6 bể riêng biệt có cùng kích thước và mật độ nuôi như nhóm đối chứng, nhưng thay vì chỉ sử dụng nước biển, các nhà nghiên cứu đã bổ sung các loại vi tảo khác nhau vào nước nuôi trong suốt thời gian thử nghiệm.

Nhóm đối chứng được nuôi với vi tảo Nannochloropsis oculata (N oculata) với mật độ thả 10 × 104 ~ 80 × 104 tế bào/mL. Các nhóm còn lại được nuôi với Thalassiosira pseudonana (T pseudonana) với cùng mật độ thả. Các nhà nghiên cứu đã lựa chọn tôm có đồng kích thước để dễ dàng so sánh tốc độ tăng trưởng và tăng trọng của tôm.

Tôm trong nhóm được nuôi bằng vi tảo T pseudonana cho kết quả tốt hơn đáng kể về các chỉ số nghiên cứu so với tôm trong nhóm đối chứng hay tôm được nuôi bằng vi tảo N oculata.

Kết quả của thử nghiệm cho thấy tôm trong các nhóm được bổ sung vi tảo T pseudonana đã cải thiện tốc độ tăng trưởng và khả năng sống sót tốt hơn so với nhóm đối chứng. Ngoài ra, các nhóm tôm được nuôi bằng vi tảo cũng cho thấy các thông số chất lượng nước tốt hơn so với các nhóm tôm chỉ nuôi trong nước biển. Nhìn chung, tôm trong nhóm được nuôi bằng vi tảo T pseudonana cho kết quả tốt hơn đáng kể về các chỉ số nghiên cứu so với tôm trong nhóm đối chứng hay tôm được nuôi bằng vi tảo N oculata..

Việc bổ sung vi tảo T pseudonana giúp giữ nồng độ nitrit, nitrat, orthophosopate, tổng amoniac nitrat và hàm lượng chất rắn lơ lửng ở mức thấp. Nó cũng giúp điều chỉnh nồng độ pH và tăng nồng độ oxy hòa tan trong nước nuôi vào ban ngày. Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng mức độ của vi khuẩn Vibrio trong nước nuôi và trầm tích thấp hơn đáng kể ở nhóm được bổ sung vi tảo T pseudonana. Điều này cho thấy rằng vi tảo có thể ngăn chặn sự phát triển của các mầm bệnh cơ hội.

Tôm được nuôi bằng T pseudonana có số lượng Vibrio trong nước và trầm tích rất thấp

Tôm được nuôi bằng T pseudonana có số lượng Vibrio trong nước và trầm tích rất thấp

Tôm trong nhóm được nuôi bằng vi tảo T pseudonana cũng có mức tăng trọng và tăng trưởng trung bình cao nhất, lần lượt là (1,49 ± 0,056g / tuần) và (1,50 ± 0,067g / tuần), và đạt tỷ lệ chuyển hóa thức ăn thấp nhất (1,42 ± 0,023). Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tỷ lệ năng suất tổng thể của tôm trong nhóm được nuôi bằng vi tảo T pseudonana cao hơn 25% so với tôm trong nhóm đối chứng.

Với những kết quả này, các nhà nghiên cứu nhận định rằng việc bổ sung vi tảo T pseudonana vào nước sẽ thích hợp hơn so với việc bổ sung vi tảo N oculata. Họ cho rằng cần có những nghiên cứu sâu hơn về tỷ lệ của vi tảo trong nước nuôi và tác động của ánh sáng mặt trời đến các đặc tính quang hợp của tảo.

Theo The Fish Site

Nguồn: https://thefishsite.com/articles/microalgae-boosts-water-quality-and-finishing-yield-in-whiteleg-shrimp

Biên dịch: Huyền Thoại – Công ty TNHH PTTS Bình Minh

“Tôm Giống Gia Hóa – Chìa Khóa Thành Công”

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *