Tiêu chuẩn ASC cho tôm đã được sửa đổi, cùng với các quy định mới dành riêng cho các hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn (RAS).

Trong một thông cáo báo chí, Hội Đồng Quản Lý Nuôi Trồng Thủy Sản (ASC) cho biết: “Việc sửa đổi tiêu chuẩn ASC cho tôm có nghĩa là người nuôi tôm càng xanh và tôm nước ngọt hiện có thể hướng tới việc nuôi có trách nhiệm theo các yêu cầu nghiêm ngặt của ASC. Tiêu chuẩn ASC sẽ được bổ sung thêm một số loài mới. Những quy định đối với các hoạt động trong hệ thống RAS sẽ đảm bảo rằng chứng nhận ASC có liên quan đến các tác động độc đáo của phương pháp nuôi này, phương pháp đang ngày càng phổ biến trên toàn thế giới.”

Tiêu chuẩn ASC cho tôm được sửa đổi

Tiêu chuẩn ASC cho tôm được bổ sung thêm 4 chi mới thuộc các loài nước ngọt, điều này có nghĩa là 99% tôm nuôi trên toàn cầu đều đang áp dụng nuôi theo tiêu chuẩn. Các chi mới được thêm vào tiêu chuẩn bao gồm Cherax, Procambarus, AstacusMacrobrachium.

Michiel Fransen, người phụ trách về tiêu chuẩn và khoa học của ASC, cho biết: “Việc sửa đổi này sẽ lan tỏa các tác động tích cực của ASC bằng cách tạo điều kiện cho nhiều nông dân áp dụng nuôi theo tiêu chuẩn ASC hơn, đòi hỏi phải có trách nhiệm đối với môi trường và xã hội. Nuôi tôm theo Tiêu chuẩn ASC chiếm hầu hết sản lượng tôm trên toàn cầu. Với những lợi ích mà tiêu chuẩn này mang lại cho nông dân, công nhân, môi trường và cộng đồng địa phương thì đây là một điều tốt. ”

Việc sửa đổi tiêu chuẩn không chỉ bổ sung các loài mới quan trọng hơn mà còn thực hiện một số cập nhật khác để đảm bảo đáp ứng được các tiêu chí tốt nhất hiện tại.

Tiêu chuẩn ASC mới bao gồm các yêu cầu về giám sát năng lượng và phát triển các chiến lược để giảm chất thải trong các hệ thống RAS

Tiêu chuẩn ASC mới bao gồm các yêu cầu về giám sát năng lượng và phát triển các chiến lược để giảm chất thải trong các hệ thống RAS

Hệ thống Mô-đun mới trong RAS

Các trang trại RAS sử dụng hệ thống lọc và tuần hoàn, cho phép các loài thủy sản được nuôi trong các cơ sở khép kín có thể sống trên đất liền. Điều này có thể làm giảm một số thách thức nhất định trong quá trình nuôi, nhưng có thể làm tăng các tác động tiềm ẩn khác như việc sử dụng năng lượng, nước hay xử lý nước thải.

Với việc sử dụng hệ thống RAS ngày càng tăng, ASC đã phát triển một mô-đun RAS, bao gồm các quy định mới áp dụng riêng cho các trang trại sử dụng hệ thống nuôi này. Cụ thể các yêu cầu về giám sát năng lượng và phát triển các chiến lược để giảm thiểu chất thải và các tác động tiêu cực đến tài nguyên nước. Ngoài các yêu cầu trong tiêu chuẩn ASC trước đó, bất kỳ trang trại RAS nào cũng sẽ phải đáp ứng các yêu cầu mới được nêu trên.

Như Fransen đã lưu ý: “Nuôi trồng thủy sản là một ngành công nghiệp đổi mới và phát triển nhanh. Điều này có nghĩa là chúng tôi phải liên tục xem xét và điều chỉnh chương trình ASC để đảm bảo rằng chúng tôi vẫn đang đánh giá và phát triển ngành bằng các phương pháp hay nhất hiện tại.

Theo The Fish Site

Nguồn: https://thefishsite.com/articles/asc-publishes-new-shrimp-and-ras-standards

Biên dịch: Huyền Thoại – Công ty TNHH PTTS Bình Minh

“Tôm Giống Gia Hóa – Chìa Khóa Thành Công”

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *