NUÔI TÔM QUẢNG CANH NƯỚC ĐỨNG KẾT HỢP VỚI HẠT SINH HỌC

Mô hình nuôi tôm quảng canh được xem là mô hình nuôi tôm bền vững nhất so với các loại mô hình nuôi tôm hiện nay. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây do chịu nhiều tác động như sự biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, bị lấn át bởi các mô hình … Đọc tiếp NUÔI TÔM QUẢNG CANH NƯỚC ĐỨNG KẾT HỢP VỚI HẠT SINH HỌC